Sola Bobil er SERMI-sertifisert. Det gjør din bobil tryggere. « Sola Bobil

Sola Bobil er SERMI-sertifisert. Det gjør din bobil tryggere.

Vi har autorisert verksted og har gjennomgått og fått godkjent SERMI-sertifiseringen. Det gir våre serviceteknikere full tilgang til bilens sikkerhetsinformasjon, noe som gjør vedlikeholdet av bobilen sikrere og gir deg som eier større trygghet i forhold til blant annet tyveri.

SERMI (Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information) er en kontrollordning for tilgang til teknisk informasjon som er nødvendig for å reparere og vedlikeholde kjøretøy som er utstyrt med sikkerhetssystemer og andre avanserte teknologier. Med et sertifikat får bedriften og den enkelte ansatte tilgang til informasjon, programvare, funksjoner og tjenester som er innebygd i kjøretøyet og som produsenten bruker for å hindre at kjøretøyet blir stjålet eller for å spore og berge et stjålet kjøretøy.

Informasjonen kommer dels fra kjøretøyprodusentenes tekniske portaler og dels fra tyveri- og sikkerhetsrelatert informasjon generert via OEM-diagnosesystemet koblet til kjøretøyets motor, det vil si OBD-informasjonen (On-Board Diagnostic system) som brukes til å oppdage feil og advarsler på kjøretøyet.

Nye EU-regler stiller krav til sertifisering av uavhengige aktører som skal benytte seg av diagnostiseringsverktøy. Opprinnelig skulle de nye kravene innføres i hele EU 1. august 2023. SERMI-ordningen blir nå innført gradvis, med egne implementeringsdatoer i hvert enkelt land. I Norge ble kravene gjeldende fra 1. februar 2024. Sola Bobil har autorisert verksted og SERMI-sertifiseringen på plass. Det gjør din bobil tryggere.

Alle kjøretøyprodusenter (OEM = Original Equipment Manufacturer) må overholde enhetlig definerte kriterier som er definert i SERMI og inkluderer tyverisikring og sikkerhet under reparasjon og vedlikehold. Gjennom SERMI vil virksomheter som bilforhandlere, bilverksteder og deres ansatte få lettere tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon fra alle kjøretøyprodusenter og deres systemer. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Det digitale SERMI-sertifikatet erstatter alle merkespesifikke sertifikater fra kjøretøyprodusentene.

Dersom verkstedet ikke blir godkjent første gang, vil det ikke bli utstedt noe sertifikat. Og dersom det etter godkjenning viser seg at kravene ikke lenger er oppfylt, kan sertifikatet tilbakekalles.

Det skal gjennomføres minst 2 kontroller, hvorav én uanmeldt kontroll, i løpet i den femårige gyldighetsperioden.

Kilde: Kiwa Norge (CAB)


Bestill nyhetsbrev

This will close in 20 seconds