#4 Gassystem « Sola Bobil

#4 Gassystem

For å ivareta sikkerheten i bobilen er det viktig med en grundig sjekk av gassystemet. Når du er på tur må du alltid passe på at du ikke dekker til noen av luftemulighetene for gass og eksos. 

Slik gjør du:

Det første du må gjøre er å sjekke gasslangen. Den er datostemplet og skal skiftes ut etter fire år. Kontroller at koblingen henger godt på flaska. Skru på flaska og trykk ned slangebruddsventilen sånn at gassen går videre inn i bobilen. 

Sjekk stengekranene til kjøleskapet, komfyren og gassovnen. Skru dem på. Åpne til komfyren, trykk ned for å få gnist. Hold inne til temperaturføleren har blitt varm. Nå kan du se om det brenner. Da vet du at bobilen har jevn gasstilførsel. 

Deretter kan du sjekke stekeovnen. Åpne luken og sett på gassen. Sjekk at den tar fyr. Hold inne, slipp og se det fortsatt brenner jevnt og fint.